O nama - ORTOCENTAR

ORTOCENTAR je trgovinska radnja, osnovana 2006. godine u Čačku sa ciljem da snabdeva pacijente najsavremenijim ortopedskim pomagalima i ostalim medicinskim sredstvima.

U specijalizovanoj prodavnici u Čačku mogu se kupiti ili preuzeti za naloge RFZO-a i Fonda SOVO najkvalitetnija ortopedska pomagala koja se nalaze na listi tih osiguranja.

Preduzeće ORTOCENTAR ima saradnju sa najvećim ortopedskim firmama i specijalizovanim radnjama za prodaju medicinskih sredstsva u Srbiji i susednim zemljama a sve u cilju snabdevanja tržišta savremenim ortopedskim pomagalima visokog kvaliteta.

NAMA JE VAŠE ZDRAVLJE NA PRVOM MESTU!!!